Op 21 april heeft minister-president Rutte bekend gemaakt dat alle basisscholen open kunnen per 11 mei, evenals de scholen in het speciaal onderwijs voor leerlingen op het SO.

Dit betekent dat alle SO-leerlingen vanaf die dag, onder strikte voorwaarden, weer welkom zijn.
LET OP: HET VSO (ROTTERDAMCOLLEGE) BLIJFT NOG DICHT!

Het bestuur en de directie hebben op 22 mei gesproken over de voorwaarden en maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van leerlingen, ouders en personeel te waarborgen. Deze maatregelen zijn na vaststelling voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, die vervolgens unaniem (ouder- en personeelsgeleding) de maatregelen hebben onderschreven.

U vindt hieronder de link naar de brief aan ouders van het VSO en de flyer van de maatregelen zoals deze ook zijn voorgesteld door de PO-Raad waaraan onze school zich verder conformeert.

Zodra er meer bekend is over het vervolg en de eventuele opening van ook het VSO-Rotterdamcollege volgt zo snel mogelijk nieuwe informatie via alle onze beschikbare kanalen.

Brief ouders VSO met betrekking tot opening SO (11-05-20)

Protocol m.b.t. corona bij opening SO-afdeling (PO-Raad)