Op 30 en 31 januari zal onze school (zowel Mattheusschool als Rotterdamcollege) in verband met de landelijke onderwijsstaking gesloten zijn. Er wordt op deze dag geen les gegeven en de leerlingen kunnen niet naar school.

De actiebereidheid onder het aantal personeelsleden is groot en er zijn daardoor nog te weinig collega’s op school om verantwoord onderwijs te geven. Inzet van deze landelijke staking is een structurele aanpak van het lerarentekort en het verminderen van de werkdruk. Dit alles met het oog op de toekomst van het onderwijs in het algemeen en met name de huidige en toekomstige leerlingen en hun ouders die de dupe worden van de problemen in het onderwijs.

Meer informatie over de stakingsactie vindt u hier.

Ook zijn er ouderinitiatieven, waaronder de petitie van Ouders Van Nu .

Hieronder vindt u de brief van de directie die vorige week met de leerlingen is meegegeven.