Het bestuur van de Martinusstichting (waaronder het Rotterdamcollege en de Mattheusschool vallen) heeft voor zowel de leerlingen en hun ouders als de medewerkers een nieuw privacyreglement vastgesteld conform de AVG-richtlijnen.
Beide zijn met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Voor het privacyreglement voor leerlingen en ouders, klik hier.

Voor het privacyreglement voor medewerkers, klik hier.