Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /www/wp-content/themes/rotterdamcollege-build/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 580

Het bestuur van de Martinusstichting (waaronder het Rotterdamcollege en de Mattheusschool vallen) heeft voor zowel de leerlingen en hun ouders als de medewerkers een nieuw privacyreglement vastgesteld conform de AVG-richtlijnen.
Beide zijn met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Voor het privacyreglement voor leerlingen en ouders, klik hier.

Voor het privacyreglement voor medewerkers, klik hier.