Het Rotterdamcollege (VSO) en de Mattheusschool (SO) vallen onder de Martinusstichting voor (V)SO, Rotterdam.
Het bestuur verzorgt jaarlijks een verslag over het voorgaande kalenderjaar.

Klik hieronder voor het jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar.

Jaarverslag Martinusstichting voor (V)SO 2019