De vergaderingen van de MR voor het lopende schooljaar zijn ook weer begonnen.

Op dinsdag 22 september j.l. zijn de notulen van de laatste vergadering van het schooljaar 19-20 goedgekeurd. Deze vindt u hieronder, evenals de notulen van 22 september.
Ook kunt u hieronder het vergaderschema (onder voorbehoud) inzien.

MR notulen 30 juni 20

MR notulen 22 september 20

Vergaderschema MR2021_v1