Op het Rotterdamcollege wordt het onderwijs georganiseerd vanuit STAMGROEPEN. Dit houdt in dat voor iedere leerling het onderwijs wordt georganiseerd vanuit een vaste groep.

In het programma wordt vervolgens zo veel mogelijk gekeken naar het individuele niveau van de leerling, en wordt er ingespeeld op interesse, vaardigheden, kennis en kunde.

Zo kan het voorkomen dat een leerling start in zijn eigen groep, maar de hele dag allerlei vakken volgt bij andere leerkrachten. De dag wordt vervolgens afgesloten in zijn/haar eigen groep.

Het voordeel is dat de leerling altijd weet wie er verantwoordelijk is voor zijn/haar programma van de dag, en dat ouders altijd een vast aanspreekpunt hebben.

In de bruggroepen wordt de cognitieve ontwikkeling nog stevig gestimuleerd, gebruik makend van met